Nhà máy

#

+ 84.283.9612827

nguyenlong@cpc.com.vn, linhtran@cpc.com.vn

Nhà máy

Với 18 nhà máy ở các tỉnh thành khác nhau. Trong đó có 3 nhà máy lớn có thể sản xuất nguyên liệu thô. Chúng tôi có thể dễ dàng kiểm soát chuỗi cung ứng và thời gian giao hàng của mình.

  • nhà máy Long An cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn : 6 nhà máy
  • nhà máy Đồng Nai: 3 nhà máy
  • nhà máy Dak Nong: 1 nhà máy
  • nhà máy khác ở tỉnh Long An ( Mộc Hóa , Kiến Tường, Châu Thành): 3 nhà máy
  • nhà máy Sóc Trăng: 2 nhà máy
  • nhà máy Cần Thơ: 1 nhà máy
  • nhà máy Bến Tre: 2 nhà máy
Factory area map
Factory area map