Phát triển bền vững

#

+ 84.283.9612827

nguyenlong@cpc.com.vn, linhtran@cpc.com.vn

Phát triển bền vững

- Ban lãnh đạo CPC đã nhận thức đầy đủ về Ý TƯỞNG TÁI CHẾ trong suốt nhiều năm và đầu tư vào năng lực của quy trình sản xuất tái chế trong 15 năm qua.

- Kiến thức sâu sắc và bí quyết kỹ thuật về xử lý sản phẩm tái chế

- 100% rác thải nhựa tại CPC sẽ được tái chế nội bộ và tái sản xuất.

- Danh sách nguồn cung cấp chất thải nhựa đáng tin cậy tại Việt Nam bao gồm cả Ocean Bound Plastic (OBP)

- Tổ chức mạng lưới thu gom rác thải nhựa (tập trung vào PP & PET)
- Hướng dẫn khách hàng về mục tiêu sử dụng mono-polymer cho bao bì/sản phẩm có thể tái sử dụng của họ.
- Sử dụng năng lượng tái tạo để giảm phát thải CO2, như 100% mái nhà máy của CPC được lắp đặt Panel năng lượng mặt trời Renewal. nó đang sản xuất 7 MW điện để tiêu dùng.
- Đầu tư Nhà máy tái chế rác thải gần các điểm thu gom rác thải để phục vụ cho sản phẩm của CPC phát triển lâu dài